Wie doet wat binnen Scouting Kornet van Limburg Stirum

Scouting Kornet van Limburg-Stirum draait puur op vrijwilligers.
Binnen onze vereniging heeft iedereen een eigen taak. Wie doet eigenlijk wat?

Stichtingsbestuur:

De stichting Scouting Kornet van Limburg Stirum is eigenaar van het gebouw. Het stichtingsbestuur zorgt ervoor dat alle zaken rondom het gebouw en terrein geregeld worden. Denk hierbij aan het onderhouden van het gebouw, vergunningen of organiseren van verhuur van ruimtes in het gebouw.

Verenigingsbestuur:

Het bestuur faciliteert de leiding van  Scouting Kornet van Limburg Stirum. Taken die het bestuur uitvoert bestaan onder andere uit het afsluiten van verzekeringen, regelen van financiële zaken, juridische zaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, groepsbegeleider, penningmeester en enkele bestuursleden met scouting ervaring.

Groepsraad:

Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over activiteiten en problemen binnen de vereniging. De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur, de speltakleiding en eventuele ondersteunende vrijwilligers binnen onze speltak (zoals materiaal beheer/gebouw beheer).

 

Groepsondersteuning:

Materiaalbeheer:

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de aankoop van materiaal dat wordt gebruikt voor de opkomsten en de kampen. De materiaalbeheerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tenten waterdicht zijn, dat de bijlen geslepen zijn en dat gaskookstellen optijd worden voorzien van nieuwe slangen. De materiaalbeheerder heeft een belangrijke taak want zonder degelijk materiaal kunnen er geen kampen georganiseerd worden.

Gebouwbeheer:

Naast de materiaalbeheerder is een ook een gebouwbeheerder. Deze persoon is verantwoordelijk voor het gebouw. Denk hierbij aan organiseren van onderhoudswerkzaamheden, het uitvoeren van verbeteringen en het coördineren van verhuur van ons gebouw. De gebouwbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken omtrent het gebouw en het terrein van Scouting Kornet van Limburg Stirum.

Groepsbegeleider:

De groepsbegeleider is het aanspreekpunt voor allerlei zaken die spelen in de speltakken. De groepsbegeleider ondersteunt de leiding van de speltakken en houdt in de gaten of er voldoende gekwalificeerde leiding is en of het programma uitdagend is. De groepsbegeleider zit ook in het bestuur en vormt dus een belangrijke schakel tussen leiding en bestuur. De groepsbegeleider probeert de vacatures op te vullen zodat er voldoende leiding bij elke speltak is om de jeugdleden op een verantwoorde manier uitdagende activiteiten te bieden.

Praktijkbegeleider:

De praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor alle zaken rondom opleiding van de leiding. De groepsbegeleider maakt samen met (nieuwe) leiding een plan over wat er nodig is om leiding te kwalificeren. Hij coördineert het volgen van trainingen bij Scouting Academy en coacht zo nodig bij het leidinggeven.

Werkgroep ICT:

De werkgroep ICT houdt zich bezig met zaken rondom ICT zoals de website, opslag van gegevens, privacywetgeving maar ook ontwerpen van de huisstijl en formulieren. De ICT vormt een belangrijk onderdeel van onze vereniging en dus is het zaak dat dit altijd goed werkt. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om nieuwe ideeën te ontwikkelen zodat Scouting Kornet van Limburg Stirum voorzien blijft van een moderne ICT infrastructuur.