Wie doet wat binnen Scouting Kornet van Limburg Stirum

Scouting Kornet van Limburg-Stirum draait puur op vrijwilligers.
Binnen onze vereniging heeft iedereen een eigen taak. Wie doet eigenlijk wat?

Stichtingsbestuur:
De stichting is eigenaar van het gebouw en het stichtingsbestuur zorgt ervoor dat alle zaken rondom het gebouw en terrein geregeld worden.

Verenigingsbestuur:
Het bestuur faciliteert de leiding van de Scouting KVLS. Taken die het bestuur uitvoert bestaan onder andere uit verzekeringen, financiële zaken, juridische zaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, groepsbegeleider, penningmeester en enkele bestuursleden met scouting ervaring.

Groepsraad:
Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over activiteiten en problemen binnen de vereniging, bestaat uit het verenigingsbestuur, de speltakleiding en eventuele ondersteunende vrijwilligers binnen onze speltak (zoals materiaal beheer/gebouw beheer).

Materiaalbeheer:
Verantwoordelijk voor het beheer, aankoop en het onderhoud van het materiaal voor de opkomsten en de kampen. Denk hierbij aan waterdichte tenten, geslepen bijlen en gaskookstellen met nieuwe slangen.

Gebouwbeheer:
Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebouw. Coördineert klussen en eventuele verhuur. Eerst aanspreekpunt voor zaken over het gebouw.

Groepsbegeleider:
Aanspreekpunt voor allerlei zaken die spelen in de speltakken, ondersteunt de leiding van de speltakken en houdt in de gaten of er voldoende gekwalificeerde leiding is en of het programma uitdagend is. De groepsbegeleider zit ook in het bestuur en vormt dus een belangrijke schakel tussen leiding en bestuur. De groepsbegeleider probeert de vacatures op te vullen.

Praktijkbegeleider:
Verantwoordelijk voor alle zaken rondom opleiding van de leiding. Maakt samen met (nieuwe) leiding een plan over wat er nodig is om leiding te kwalificeren. Coördineert het volgen van trainingen bij Scouting Academy en coacht zo nodig bij het leidinggeven.

Werkgroep ICT:
Deze werkgroep houdt zich bezig met zaken rondom ICT zoals de website, opslag van gegevens, privacywetgeving maar ook ontwerpen van de huisstijl en formulieren.