Het bestuur van Scouting Kornet van Limburg Stirum

Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan Scoutinggroepen waarvan er in Nederland 1.100 zijn. Al deze groepen bij elkaar vormen de Vereniging Scouting Nederland en daarmee is dus elk lid automatisch lid van Scouting Nederland.

Voor de dagelijkse gang van zaken beschikt de KVLS over een groepsraad. Deze laag is binnen Scouting Nederland verantwoordelijk voor het op de juiste manier toepassen van het Scoutingspel en de daaraan verbonden randvoorwaarden. De groepsraad bestaat uit alle leiding, materiaalmeester en groepsbegeleider namens het bestuur.

Het bestuur faciliteert de leiding van de Scouting KVLS. Taken die het bestuur uitvoert bestaan onder andere uit verzekeringen, financiële zaken, juridische zaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, groepsbegeleider, penningmeester en enkele bestuursleden met scouting ervaring.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jonneke Jorissen
Secretaris: Hans van Zwolle
Penningmeester: Miriam zijp
Gebouw beheerder: Joris Meijerink