Gezocht: Groepsbegeleider/praktijkbegeleider (vrijwillig)

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.

KVLS Olst-Wijhe is aangesloten bij Scouting Nederland. KVLS Olst-Wijhe heeft 70 leden en is van plan verder te groeien.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Olst betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Een energieke groepsbegeleider/praktijkbegeleider M/V (vrijwillig)

Functieprofiel

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Binnen groepen worden leidinggevenden door de groepsbegeleider en praktijkbegeleider ondersteund in het ontwikkelen en versterken van hun deskundigheid, om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren. De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. Ook is hij/zij de waakhond van het vrijwilligersbeleid van de bestuursleden. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en bestuur en de bezetting van de teams. Daarnaast is hij/zij er om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen. Kortom: het aanspreekpunt binnen het bestuur voor vrijwilligersbeleid van de groep.

De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams.

Wat doet de groepsbegeleider?

 • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, attentiebeleid, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek).
 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen (samen met de praktijkbegeleider).
 • Onderhouden van contacten met teams en individuele vrijwilligers, gericht op het versterken van:
  • De relaties binnen en tussen de teams en binnen de groep;
  • Voldoende uitdaging in functie of klus.
 • Werving en begeleiding (inwerken) nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Eventuele coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep en is de HRM’er van de groep en het bestuur.

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te werken aan je eigen kwalificatie / deskundigheid en je te blijven ontwikkelen.
 • Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Wat heb je nodig:

Om je kerntaken als groepsbegeleider goed uit te kunnen voeren, dien je over een flinke hoeveelheid specifieke competenties (kennis, houding en vaardigheden) te beschikken. Deze specifieke competenties noemen we functie gebonden competenties en staan beschreven op de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders. Aan de hand van deze kwalificatiekaart en de bijbehorende toelichting, kun je samen met de trainingscoördinator en/of praktijkcoach van je regio bekijken over welke competenties je beschikt en welke je nog verder kunt ontwikkelen.

De kwalificatiekaart met functie gebonden competenties is te vinden op www.scouting.nl/scoutingacademy.

ONTWIKKELING COMPETENTIES EN KWALIFICATIE ALS GROEPSBEGELEIDER

Beschik je nog niet over al de benodigde competenties, dan kan Scouting Academy je helpen je hierin verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oefenen in je eigen of een andere groep, het volgen van een training, zelfstudie, e-learning of door het vragen van feedback aan de coördinator trainingsteam/coördinator Scouting Academy van je regio, de praktijkcoach of aan een landelijk opleider van Scouting Academy. Zij kunnen je helpen om hierin voor jou de beste keuzes te maken. Wanneer je kunt aantonen dat je over al de competenties van de kwalificatiekaart beschikt, kun je met behulp van de praktijkcoach van je regio een officiële kwalificatie als groepsbegeleider aanvragen.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 4 uur per week voor begeleiding van leidinggevenden en leidingteams.
 • Deelname aan vergaderingen (gemiddeld 1x per maand)
 • Daarnaast vraagt deelname aan groepsactiviteiten en eventuele regionale en/of landelijke activiteiten en bijeenkomsten tijd.

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met "De groep" of "Het bestuur" via de contact pagina