Een veilige omgeving bij Scouting Kornet van Limburg Stirum

Een veilige omgeving voor onze leden en vrijwilligers vinden wij heel belangrijk. Binnen Scouting Kornet van Limburg Stirum willen we dat iedereen zich veilig voelt tijdens activiteiten.


Veilig materiaal en gebouw:
Bij een veilige omgeving hoort natuurlijk een veilig gebouw. Onze gebouwbeheerder zorgt voor een veilig gebouw waar uitdagende scoutingactiviteiten georganiseerd kunnen worden voor onze leden. De douches worden gecontroleerd op legionella en ook bijvoorbeeld brandblusmiddelen worden regelmatig gekeurd.
De materiaalmeester zorgt voor veilig materiaal, denk hierbij aan bijlen die goed vastzitten maar ook bijvoorbeeld het tijdig vervangen van gasslangen of klimmateriaal.


Vrijwilligers:
Onze vrijwilligers organiseren activiteiten voor onze leden. Elke vrijwilliger gaat akkoord met de gedragscode en het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland. Daarnaast vragen wij voor al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aan (VOG). Zonder VOG kan iemand geen vrijwilliger worden. Onze leidingteams kunnen zich kwalificeren door een training te volgen bij Scouting Academy. Hier leren ze over het omgaan met kinderen en het organiseren van opkomsten en Kampen.

Vertrouwenspersoon:
Scouting Kornet van Limburg Stirum heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor als leden liever hun verhaal doen bij iemand anders dan leiding of het bestuur. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan via het formulier op de website.

Grensoverschrijdend gedrag:
In het geval van grensoverschrijdend gedrag gebruiken wij het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland. Dit protocol beschrijft hoe te handelen. Een ondersteuningsteam van Scouting Nederland kan in zo’n geval ingeschakeld worden. 

Teken:
Omdat veel van onze activiteiten plaatsvinden in de natuur is er een risico op tekenbeten. Hier zijn wij dan ook alert op. Tijdens kampen controleren we kinderen op tekenbeten en we wijzen ouders op de mogelijke risico’s. U vind hier een brochure met meer informatie over tekenbeten.

 

Voor meer informatie over hoe wij binnen Scouting aan veiligheid werken kun je terecht bij het onderdeel veiligheid op de site van Scouting Nederland.