Veiligheid

Veiligheid is binnen onze vereniging vanzelfsprekend een belangrijk punt. Wij zorgen voor een veilige omgeving door een aantal maatregelen:

Leiding
De leiding is verantwoordelijk voor de leden tijdens de opkomsten en kampen. Voordat iemand vrijwilliger kan worden moet er eerst een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen worden aangeleverd. Ook moeten vrijwilligers zich houden aan de gedragscode van Scouting.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk gekwalificeerde leiding te hebben. Dit doen wij door het aanbieden van trainingen bij Scouting Nederland of competentiegericht leren binnen de groep. Ook het aanbieden van EHBO trainingen hoort hierbij.

Omgang met elkaar
In onze gedragsregels geven we aan hoe we met elkaar omgaan binnen de groep. Zo zorgen we voor een veilige omgeving waarin iedereen zich thuisvoelt.
Pesten komt eigenlijk zelden voor binnen Scouting maar mocht dit toch voorkomen dan grijpt het leidingteam met ondersteuning van de groepsbegeleider meteen in.

Materiaal en gebouw:
De materiaalbeheerder en gebouwbeheerder zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van materiaal en gebouw. Zo vervangen we bijvoorbeeld onze gasslangen op tijd en laten we onze douche controleren op legionella.

Veiligheid op kamp
We gaan alleen op kamp met voldoende gekwalificeerde leiding. Over roken en alcohol tijdens kamp hebben wij duidelijke afspraken gemaakt.
Als leden meegaan op kamp moet de leiding een ingevuld gezondheidsformulier hebben waarop relevante allergie├źn en medische zaken zoals medicijngebruik staan.

Zakmessen
Waar is een scout zonder zijn zakmes? Veel leden hebben een zakmes om te gebruiken tijdens opkomsten en kampen, dat is natuurlijk super handig. We hebben duidelijke afspraken over het bezit en gebruik van messen binnen scouting.
Bij de welpen mogen de kinderen in goed overleg met de leiding bepaalde zakmessen mee nadat ze hebben laten zien hier goed mee om te kunnen gaan. Soms wordt ervoor gekozen dat welpen eerst hun ‘zakmesinsigne’ moeten halen.
Gaat iemand toch niet verantwoordelijk om met een zakmes? Dan nemen we het in en geven we dit terug aan ouders.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 zijn de nieuwe regels in werking getreden met betrekking tot de privacy. We hebben als groep een privacyprotocol opgesteld waar we ons aan houden. Beeldmateriaal wat gemaakt wordt tijdens kampen wordt alleen gebruikt voor promotie en sociale media als leden daar bij inschrijving toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.
Mocht er een datalek gebeuren dan zullen we dit melden aan onze leden en de autoriteit persoonsgegevens.